Ochrona danych

Kompleksowe dostosowanie do RODO

 

Nasza kancelaria dostosowuje firmy do RODO, co sprawia że nasi klienci są zabezpieczeni i spokojni.

Dane osobowe stały się bardzo istotnym aspektem prowadzenia biznesu czy organizacji. Po pierwsze, zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne określające je jako dobro wymagające szczególnej ochrony. Po drugie, rozwój technologiczny spowodował, że przetwarzane dane mają ogromną wartość reklamową i marketingową.

Ponadto, wprowadzenie RODO podniosło ogólną świadomość społeczną w tym temacie. Innymi słowy zwróciło nam wszystkim uwagę na konieczność kontroli przekazywania, zbierania i zabezpieczania danych.

Co więcej, wypełnienie wymogów RODO pozwala uniknąć dotkliwej odpowiedzialności pieniężnej. Bowiem, za dostrzeżone nieprawidłowości organ nadzorczy, w naszym przypadku Urząd Ochrony Danych Osobowych, ma możliwość nałożenia kary w wysokości nawet do 20 mln euro lub do 4% obrotu przedsiębiorstwa z roku poprzedniego.

Mimo wszystko, uważamy, że przy podjęciu działań wypełniających obowiązki ochrony danych osobowych ,to nie lęk przed odpowiedzialnością winien być kluczowy.

Należy podkreślić, że przekazana przez nas dokumentacja zawiera wszystkie wymagane elementy, takie jak oszacowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, wszelkie niezbędne procedury obchodzenia się z danymi, rejestr czynności przetwarzania, umieszczenie wymaganych klauzul informacyjnych w odpowiednich miejscach, wskazanie środków organizacyjnych i technicznych służących zabezpieczeniu posiadanych danych.

Poza tym, dokumentacja uwzględnia profil prowadzonej przez Państwa działalności.

Pragniemy podkreślić, że podczas sporządzania dokumentacji RODO jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami.

Ponadto, sprawnie odpowiadamy na pytania, pojawiające się wątpliwości i wyjaśniamy niejasności.

Cena przygotowania dokumentacji ochrony danych jest uzależniona od stopnia skomplikowania, wielkości podmiotu, ilości zbiorów danych osobowych i sposobów ich przetwarzania. Otóż, podstawowa dokumentacja może być przez nas przygotowana już za 400 zł netto. Aby otrzymać indywidualną, dopasowaną wycenę skontaktuj się z nami. Dzięki temu, profesjonalnie dokonamy analizy Państwa potrzeb.

Taki audyt RODO polega na sprawdzeniu procesów przetwarzania danych w organizacji przy uwzględnieniu obowiązujących reguł kontrolnych.

Oznacza to, że w naszych działaniach kierujemy się zasadami: legalności (sprawdzeniu podstawy prawnej do przetwarzania, minimalizacji (ograniczenia przetwarzania danych do niezbędnego ich zakresu), poprawności (sprawdzeniu czy dane są poprawne), poufności (zabezpieczeniu danych przez dostaniem się w niepowołane ręce).

Dodatkowo, podczas dokonywania audytu stosujemy obowiązujące i sprawdzone normy bezpieczeństwa informacji. Dzięki przeprowadzonemu audytowi zyskują Państwo niezbędną wiedzę na temat odpowiedniego podejścia do posiadanych danych. Co więcej, audyt pomoże wskazać Państwu obszary na które należy zwrócić szczególną uwagę lub, w których niezbędne będzie podjęcie działania w celu wypełnienia przepisów RODO.

Dodatkową zaletą audytu jest otrzymanie certyfikatu jego wykonania. Jak również potwierdzenia naszej odpowiedzialności za poprawność jego wykonania.

W związku z czym, zachęcamy do kontaktu. Z uwagi na fakt, iż to pozwoli poznać szczegóły oferty przeprowadzenia audytu Państwa firmy lub instytucji.

Jeżeli chcecie Państwo sprawdzić etykę naszej pracy, to zapewniamy darmowy audyt Państwa strony internetowej. Aby otrzymać bezpłatny audyt strony prosimy o kontakt.

Kolejną usługą w naszej ofercie jest przeprowadzanie szkoleń w zakresie RODO.

Więcej o tej usłudze mogą Państwo przeczytać w zakładce Szkolenia. Co ważne, dostosowujemy treść szkolenia do branży. W związku z czym, zyskują Państwo wiedzę, którą można wykorzystać w swojej profesji a nie ogólnikowe przytoczenie przepisów.

Dodatkowo oferujemy Państwu przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub stałe wsparcie Administratora danych.

Oznacza to, ze w zależności od potrzeb mogą Państwo zlecić outsourcing stanowiska Inspektora Ochrony danych Osobowych lub przekazać nam stały nadzór nad przestrzeganiem przez Państwa organizację przepisów RODO. Warto mieć na uwadze, że związanie się z nami umową jest oszczędnością czasu i pieniędzy.

Innymi słowy, nie trzeba oddelegowywać pracownika do zajmowania się kwestiami ochrony danych osobowych. Również nie trzeba samemu zgłębiać ogromu przepisów , orzeczeń i objaśnień.

Poza tym, zlecając nam objęcie opieką Państwa działalności, zyskuje się pewność, że zbieranie, przechowywanie i udostępnianie danych odbywa się w zgodzie z prawem.

Stała opieka z naszej strony to nieograniczony dostęp do specjalisty w zakresie ochrony danych.

To także, przekazanie nam spraw związanych z kontaktami z osobami kierującymi wnioski bądź roszczenia z tytułu przetwarzania danych osobowych. Ponadto, skorzystanie z naszej oferty, to także spokój w przypadku kontroli od organu nadzorującego ochronę danych.

Reasumując, wdrożenie RODO nie jest czynnością jednorazową a ciągłym procesem, wymagającym wiedzy i umiejętności.  Dlatego też, warto skorzystać z rad i usług pochodzących od profesjonalistów, takich jak nasza kancelaria.