Regulaminy

Regulaminy sklepów internetowych

Także regulaminy dla portali, serwisów i aplikacji mobilnych

Nasza kancelaria dostosowuje firmy do RODO, co sprawia że nasi klienci są zabezpieczeni i spokojni.Nasza Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą działalności internetowej.

Dane osobowe stały się bardzo istotnym aspektem prowadzenia biznesu czy organizacji. Po pierwsze, zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne określające je jako dobro wymagające szczególnej ochrony. Po drugie, rozwój technologiczny spowodował, że przetwarzane dane mają ogromną wartość reklamową i marketingową.

Ponadto, wprowadzenie RODO podniosło ogólną świadomość społeczną w tym temacie. Innymi słowy zwróciło nam wszystkim uwagę na konieczność kontroli przekazywania, zbierania i zabezpieczania danych.

Co więcej, wypełnienie wymogów RODO pozwala uniknąć dotkliwej odpowiedzialności pieniężnej. Bowiem, za dostrzeżone nieprawidłowości organ nadzorczy, w naszym przypadku Urząd Ochrony Danych Osobowych, ma możliwość nałożenia kary w wysokości nawet do 20 mln euro lub do 4% obrotu przedsiębiorstwa z roku poprzedniego.

Mimo wszystko, uważamy, że przy podjęciu działań wypełniających obowiązki ochrony danych osobowych ,to nie lęk przed odpowiedzialnością winien być kluczowy.

W sytuacji gdy, prowadzimy sprzedaż online, czy też oferujemy inne usługi za pośrednictwem Internetu zobowiązani jesteśmy do posiadania odpowiednich dokumentów na naszych stronach internetowych lub w ramach posiadanej aplikacji. Wskazane dokumenty zwykle przyjmują nazwę regulaminu lub ogólnych warunków sprzedaży. Ponadto, kwestie związane z danymi osobowymi należy ująć  w postaci polityki prywatności czy też polityki ochrony danych.

Obowiązki te wynikają z szeregu przepisów prawnych. Wśród ustaw, których treść odnosi się do prowadzenia biznesu internetowego należy wymienić: ustawy: o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o prawach konsumenta, o pozasądowym rozstrzyganiu sporów z konsumentami. W dodatku, należy spełnić obowiązki informacyjne przewidziane w rozporządzeniu RODO czy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Aby mieć pewność, że nasz regulamin i polityka prywatności zawierają wymagane elementy, warto zadbać o to by były one przygotowane przez profesjonalistę. Bowiem, brak regulaminu lub jego niepoprawność może narazić nas na odpowiedzialność finansową. Szczególnie niebezpieczne jest posiadanie tzw. klauzul niedozwolonych. Mianowicie, w rezultacie ich posiadania, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną.

Więcej o klauzulach niedozwolonych (inaczej nazywanych abuzywne) można przeczytać na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zlecając nam przygotowanie regulaminu i polityki prywatności otrzymują Państwo pewność, że te dokumenty spełniają wszystkie wymagane elementy i są wolne od klauzul niedozwolonych. Jak również, otrzymacie Państwo również nasze wsparcie prawne przy prowadzeniu swojego biznesu.

Jeżeli chcecie Państwo szczegóły oferty, prosimy o kontakt.

Wzór regulaminu

Ta opcja wymaga samodzielnego dostosowania do prowadzonej działalności, zgodnie z dołączoną instrukcją. Niemniej, jego uniwersalna konstrukcja pozwala na ujęcie różnych form funkcjonowania sklepu internetowego. Co ważne, wdrożenie na stronę nie jest skomplikowane. Jednak wymaga odrobiny wysiłku.

Indywidualny regulamin

Przy wyborze tej opcji otrzymujecie Państwo spersonalizowany, dostosowany do konkretnego sklepu regulamin wraz z polityką prywatności i innymi wymaganymi dokumentami. Ponadto, w cenie dokonujemy audytu strony internetowej pod kątem spełnienia wymogów RODO. Jeżeli sklep dopiero powstaje, przekazujemy niezbędne wytyczne do wprowadzenia przy projektowaniu strony. Dodatkowym atutem wyboru tej opcji jest uzyskanie rocznej pomocy prawnej przy rozpatrywaniu zwrotów i reklamacji. W rezultacie czego otrzymują Państwo bardzo szeroki pakiet usług w cenie jedynie 350 zł netto.

Regulamin indywidualny+ dokumentacja ochrony danych osobowych

W tym wypadku w cenie usługi otrzymują Państwo wszystkie elementy wskazane przy wariancie dedykowanym. Dodatkowo, przygotujemy dla Państwa wewnętrzną dokumentację RODO, procedury ochrony danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania. Aby dowiedzieć się więcej co zawiera dokumentacja RODO zapraszamy na naszą podstronę Ochrona danych. Ten wariant zawiera pełne zabezpieczenie sklepu internetowego od strony prawnej. Dzięki skorzystaniu z tej opcji zyskują Państwo dostosowany regulamin, pełną dokumentację ochrony danych osobowych i prawne wsparcie w tych aspektach.

Oferta dla portali, serwisów, aplikacji mobilnych

Z uwagi na wielką różnorodność możliwych profili działalności, regulaminy aplikacji mobilnych, serwisów i portali są wyceniane indywidualnie. Jeżeli mają Państwo taką działalność lub zamierzają taką prowadzić, prosimy o kontakt. Dzięki kontaktowi uzyskają Państwo istotne informacje i atrakcyjną ofertę od kancelarii prawnej. Po kontakcie z Państwa strony przygotujemy indywidualną ofertę na obsługę prawną Państwa biznesu. Możemy Państwa zapewnić, że dopasujemy naszą usługę do Państwa potrzeb i udzielimy Państwu wsparcia prawnego w postaci wartościowych konsultacji.

Znak gwarancji bezpieczeństwa

Zamawiając regulamin dedykowany Klienci otrzymują od nas dodatkową gwarancję bezpieczeństwa w postaci znaku kancelarii. Wystarczy umieścić go na podstronie, na której znajduje się przygotowany przez nas dokument, aby zapewnić klientów o bezpieczeństwie wszystkich transakcji.

Dlaczego konieczna jest weryfikacja?

Kopiowane ze stron internetowych regulaminy często zawierają zapisy łamiące prawo.

Stosowanie w nich tzw. klauzul niedozwolonych powoduje naruszanie praw konsumentów. Może to spowodować nałożenie na przedsiębiorcę kary pieniężnej. Ponadto, kopiowanie regulaminu czy polityki prywatności może być uznane za naruszenie przepisów prawa autorskiego. Reasumując, „ściągnięcie” dokumentacji od innego podmiotu nie jest dobrym rozwiązaniem.

Sklepy przegrywają spory z klientami przez błędy w procedurach.

Niezgodny z prawem regulamin, czy też błędna procedura składania zamówienia, wiązać się zawsze będzie z niedogodnościami podczas konfliktów z klientami. W przeciwieństwie do tego, profesjonalny regulamin zabezpiecza interesy przedsiębiorcy. Na przykład zawiera odpowiednie punkty określające moment zawarcia umowy. Przez co, sklep może ograniczyć swoją odpowiedzialność w przypadku wystąpienia błędów na stronie. Takie i inne aspekty są ważne przy sporządzaniu regulaminu. Z tego powodu, sądzimy że zakup profesjonalnego regulaminu opłaca się. Tym bardziej, ze zlecając nam tę usługę, zyskujecie Państwo o wiele więcej.

Przepisy prawa konsumenckiego stale się zmieniają.

Sporządzając zasady realizacji zamówień sklepu trzeba mieć na uwadze, że konieczny jest stały nadzór nad zmieniającymi się przepisami.

Poza sporządzeniem regulaminu, otrzymują Państwo od nas roczną aktualizację. Wiąże się to z tym, że  ponosimy przez ten czas odpowiedzialność za przesłane dokumenty. Poza tym, po upływie roku, sami Państwo zdecydują czy chcą przedłużyć aktualizację. A przedłużenie, to koszt jedynie 100 zł netto.

Nie wiesz, czy Twój regulamin zawiera błędy?

Bardzo łatwo jest zamówić bezpłatną weryfikację. Bowiem, wystarczy link do strony i podanie do siebie kontaktu.

Poniżej przedstawiamy warianty regulaminów dla sklepów internetowych. Wyceny naszych usług dla  innych form działalności, takich jak portale, serwisy czy aplikacje mobilne, dokonujemy indywidualnie.

 

Wzór regulaminu

pln 150
 • Nie zawiera klauzul niedozwolonych
 • Spełnia wymogi formalne i informacyjne
 • Bezpłatna aktualizacja 12 miesięcy
 • Czas przygotowania 2 godziny

Regulamin indywidualny

pln 350
 • Nie zawiera klauzul niedozwolonych
 • Spełnia wymogi formalne i informacyjne
 • Bezpłatna aktualizacja 12 miesięcy
 • Czas przygotowania 3-5 dni
 • Sporządzamy politykę prywatności
 • Przygotowany dla wskazanego sklepu
 • Zatwierdzony znakiem bezpieczeństwa
 • Audyt RODO strony

Regulamin indywidualny

+dokumentacja ochrony danych osobowych
pln 1000
 • Nie zawiera klauzul niedozwolonych
 • Spełnia wymogi formalne i informacyjne
 • Bezpłatna aktualizacja 12 miesięcy
 • Czas przygotowania 7 dni
 • Sporządzamy politykę prywatności
 • Przygotowany dla wskazanego sklepu
 • Zatwierdzony znakiem bezpieczeństwa
 • Audyt RODO strony
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
 • Polityka Bezpieczeństwa
 • Pomoc prawna dla administratora